“İş Bankası’nın 7 milyar TL’lik karı, AKP’nin iştahını kabartıyor”

You are here: